RUDA ŚLĄSKA

Zapadlisko w Lasach Panewnickich

Zapadlisko znajduje się na północny zachód od kompleksu trzech stawów użytkowanych przez Stowarzyszenie Wędkarskie Lin, leżących w Lasach Panewnickich (UTM CA56) w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej. Są to oddziały 35 i 36 (według interaktywnej mapy RDLP w Katowicach).

W otoczeniu lasu znajdują się tam dwa zbiorniki zapadliskowe. Duży zbiornik, widoczny w centralnej części zdjęcia satelitarnego, na razie ma ubogi skład ważek. Najczęściej latają nad nim lecichy pospolite, czasem husarz władca, żagnice wielkie, szablaki. Natomiast mały zbiornik (ledwie zaznaczający się na zdjęciu), położony na północny wschód od dużego jest bardzo interesujący, ponieważ tu niektóre gatunki znalazły dobre warunki do rozrodu i jest bardzo prawdopodobne, że pomimo obserwowania ich także podczas lotu przy stawach, faktycznie rozradzają się tylko w tym miejscu.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Alicja Miszta
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Piotr Cuber
Jakub Liberski
Alicja Miszta
Tekst: Alicja Miszta
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Zbiorniki znajdują się w centralnej części mapy.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na zbliżeniu widzimy w otoczeniu lasu zbiorniki zapadliskowe, spośród których dwa — największy i znajdujący się na wschód od niego — zostaną omówione tutaj.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Od strony zachodniej małego zapadliska znajduje się otwarte lustro wody chętnie oblatywane przez imagines ważek różnoskrzydłych. W strefie brzegowej znajdowano liczne wylinki ważki czteroplamej, i szklarki zielonej, oraz pojedyncze wylinki żagniczki wiosennej, zalotki większej, żagwi rudej i husarza władcy. Pośród ważek równoskrzydłych do licznych należały: łunica czerwona, łątka halabardówka, łątka dzieweczka, oczobarwnica większa i pióronóg zwyczajny.
(foto Alicja Miszta)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
W płytkiej, przejrzystej wodzie gęsto zanurzone są gałęzie i pnie martwych drzew.
(foto Alicja Miszta)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Na gałęziach wystających z wody często przysiadały zalotki większe.
(foto Alicja Miszta)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Od strony wschodniej, prawie połowę obszaru zapadliska, zajmuje wysoki szuwar skrzypowy, w którym często obserwowano tandemy zalotki większej oraz juwenilne osobniki żagwi rudej i miedziopiersi żółtoplamej ( znajdowano także wylinki).
(foto Alicja Miszta)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane w zapadlisku w Lasach Panewnickich
(27 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
Szklarka zielona Cordulia aenea
Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka czerwonawa Leucorrhina rubicunda
Zalotka większa Leucorrhina pectoralisgatunek chroniony
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

(2008) — Obserwacje prowadzili w czerwcu i wrześniu 2008 roku Alicja Miszta i Piotr Cuber
(2011) — Obserwacje prowadzili w maju 2011 roku Alicja Miszta i Piotr Cuber
(2011) — Obserwacje prowadzili w czerwcu 2011 roku Alicja Miszta i Jakub Liberski

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Jedna samica (2008).
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Jeden samiec i jedna samica (2008).
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników, samce, samice, 1 osobnik juwenilny (2008).
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Kilka samców (2008).
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Bardzo liczna, samce, samice, osobniki juwenilne, tandemy (2008).
 
Łątka halabardówka
Coenagrion hastulatum
Kilkadziesiąt osobników, samce, samice, osobniki juwenilne, tandemy (2008).
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkadziesiąt osobników, samce, samice, osobniki juwenilne, kopulacje, tandemy (2011).
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Bardzo liczne juwenilne samce i samice (ok. 30%) (2011).
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Bardzo liczne juwenilne samce i samice (ok. 30%) (2008).
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Kilkanaście samców (2008).
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
8 wylinek, 6 osobników w tym 2 juwenilne (2011).
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
3 samce, 1 osobnik tereralny (2008).
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
5 osobników, samce i samice (2008).
 
Husarz władca
Anax imperator
4 wylinki, 6 osobników — samce i samice, składanie jaj (2011).
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
1 samiec (2008).
 
Żagniczka wiosenna
Brachytron pratense
2 wylinki, 1 osobnik (2011).
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
53 wylinki, kilkadziesiąt osobników, 1 teneralny, 2 juwenilne samice, (2008).
 
Miedziopierś żółtoplama
Somastochlora flavomaculata
5 wylinek, 3 samce w tym 1 teneralny (2011).
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
134 wylinki, bardzo liczna, samce, samice, 6 teneralnych samców, tandemy, kopulacje (2008).
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
1 juwenilny samiec (2011).
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
2 samce (2008).
 
Zalotka czerwonawa
Leucorrhina rubicunda
3 samce (2011).
 
Zalotka większa
Leucorrhina pectoralis
4 wylinki, kilkadziesiąt osobników, samce, samice, 1 osobnik juwenilny, kopulacje (2011).
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Jeden samiec (2008).
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Do 50 osobników, samce, samice, 5 osobników juwenilnych (2008).
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilkanaście osobników, samce, samice (2008).
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkadziesiąt osobników, samce, samice, 10 osobników juwenilnych (2008).