Ważki Gdańska

Pierwszą wzmiankę o Gdańsku znajdujemy w spisanym po łacinie w 999 r. Żywocie świętego Wojciecha. Opisuje on wizytę biskupa Wojciecha na tym terenie wiosną 997 i tę datę często przyjmuje się umownie jako początek dziejów miasta, chociaż już w VII wieku była tu osada rybacka. W latach 60. XI wieku powstał u ujścia Motławy do Wisły gród obronny. Gdańsk to miasto o ponadtysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. Gdańsk był również największym miastem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miastem królewskim i hanzeatyckim, posiadał prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla, w XVI w. był najbogatszym w Rzeczypospolitej. Uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej.

Gdańsk stanowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce, pomimo że prawie całe historyczne śródmieście zostało odbudowane po ostatniej wojnie, a znaczna część zabytków ruchomych uległa zniszczeniu bądź rozproszeniu. Istotne zabytki Gdańska znajdują się na Głównym Mieście (Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagenów) i Starym Mieście (Wielki Młyn, Ratusz Starego Miasta, kościół św. Katarzyny), główne znajdują się wzdłuż Drogi Królewskiej reprezentacyjnej ulicy Gdańska — Długiej. Na Głównym Mieście znajduje się również Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP — największa średniowieczna świątynia z cegły na świecie. Do 1939 istniała Wielka Synagoga. Do ważnych miejsc w Gdańsku należy również Westerplatte, Twierdza Wisłoujście oraz Oliwa, gdzie znajduje się zespół archikatedralny ze słynnymi organami.

W Gdańsku mamy obszary o dużym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym — w 2008 roku było to w sumie 6005 ha, czyli 22,9% powierzchni miasta, objęte są ochroną prawną w czterech obszarach chronionego krajobrazu (z których największe znaczenie ma południowa część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i znajdujące się na jego terenie Lasy Oliwskie), pięciu rezerwatach przyrody (położonych w obrębie wyżej wymienionych obszarów chronionych), dwóch zespołach przyrodniczo–krajobrazowych oraz w obrębie trzynastu użytków ekologicznych. W granicach administracyjnych miasta znajdują się 182 pomniki przyrody: 143 pojedyncze drzewa, 28 grup drzew, 1 aleja parkowa, 9 głazów narzutowych i 1 pomnik powierzchniowy.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: Google maps
Tekst: Ewa Miłaczewska (wybór z Wikipedii)
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan miasta
 
Na podkład (Google maps), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Gdańsk i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.
 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Park Reagana
 
 
 
Ważki napotkane na obserwowanych stanowiskach w mieście
(16 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
     
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1,
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
      1,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1,
Łątka zielona Coenagrion armatumgatunek chroniony
      1,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      1,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      1,
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
      1,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      1,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      1,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1,