data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
20 XII 2018 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.Aktualizacje z 2018 roku

Do serdecznych życzeń zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku


załączam

kalendarz na 2019 rok — PAŁĄTKOWATE Lestidae
ze zdjęciami Pawła Buczyńskiego, Marka Grybosia, Michała Kaczorowskiego, Piotra Mikołajczuka i moimi.
Kolegom serdecznie dziękuję za zdjęcia.
6 XII 2018
W Bytomiu poznamy ostatnie w tym roku stanowisko — Staw Żabie Doły koło osiedla Arki Bożka, położony na terenie Rozbarku — południowo-wschodniej dzielnicy miasta. Występujące tam ważki obserwował Krzysztof Przondziono.
29 XI 2018
W Bytomiu poznamy drugie stanowisko — Staw Amendy, położony w Łagiewnikach — południowej dzielnicy miasta. Występujące tam ważki obserwował Krzysztof Przondziono.
18 XI 2018
Na stronie „Ważki dużych miast” przybyło następne miasto w konurbacji górnośląskiej, jest to Bytom i znajdujący się w południowej części miasta Park im. Adama Mickiewicza. Występujące tam ważki dokumentował Krzysztof Przondziono.
7 XI 2018
Na stronie „Ważki dużych miast” przybyło nowe miasto w konurbacji górnośląskiej, jest to Mikołów, a w nim poznamy Stawy Halembskie i występujące nad nimi ważki, które obserwował i opisał Krzysztof Przondziono.
31 X 2018
Uzupełnione zostały obserwacje prowadzone na stawie Górnik na katowickim Giszowcu przez Marię Wiszniowską o dane z 2018 r.
Na stronie Anaxa ephippigera przybył opis obserwacji dokonanej 8 października 2018 r. nad stawem Górnik na Katowickim Giszowcu.

21 X 2018
W 14 tomie przybyła bardzo ciekawa notatka Marii Wiszniowskiej i Pawła Buczyńskiego o późnej obserwacji Anaxa ephippigera w Katowcach oraz sporządzona przez Pawła Buczyńskiego recenzja książki Andrzeja Staśkowiaka i Ryszarda Sowy — Ważki Ziemi Skarżyskiej.

16 X 2018

Wczoraj wieczorem uruchomione zostały nowe wersje stron wazki.plodonata.pl. Po wpisaniu w przeglądarce dowolnej z tych dwóch domen na ekranie powinna się ukazać strona startowa widoczna na zdjęciu obok. Dopiero stąd dokonujemy wyboru, którą stronę chcemy oglądać. Również stąd (ale też z każdej poszczególnej strony) jest wejście do biuletynu . Ze strony startowej możemy też przejść do działu odonatologicznego Forum Entomologicznego, na którym w dalszym ciągu będziemy ogłaszać aktualizacje.

Na odonata.pl pod każdym klawiszem na jej stronie głównej wszelkie nowości zaznaczane są datą ostatniej aktualizacji i migającą ważką Strona ta jest jeszcze w przebudowie, którą wkrótce mamy nadzieję zakończyć.
Bardzo dziękuję Koledze Jackowi Kurzawie w swoim i całej Sekcji Odonatologicznej imieniu, za przyjęcie stron na serwer tittle.pl, oraz za życzliwą pomoc przy instalacji obu stron tak, aby nasze ważkowe informacje znalazły się w jednym miejscu razem.


8 X 2018
W 14 tomie przybyły trzy notatki Andrzeja Hermańskiego o obserwacjach prowadzonych na obszarze gminy Jonkowo na Warmii:
1. — w okolicy wsi Kajny,
2. — w obszarze PLH280039 Natura 2000 „Jonkowo–Warkały”
3. — koło miejscowości Wrzesina.

3 X 2018
W 14 tomie mamy jeszcze jedną notatkę:
„Ważki (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) Polski północno–wschodniej — nowe dane” czyli „Damselflies (Odonata: Zygoptera) and dragonflies (Odonata: Anisoptera) in north-eastern Poland: new records” — autorstwa Olgi Antczak-Orlewskiej i Grzegorza Tończyka.

28 IX 2018
W 14 tomie mamy następne dwie prace:
1. „Damselflies (Odonata: Zygoptera) and dragonflies (Odonata: Anisoptera) in northern Poland: new records” czyli „Ważki (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) Polski północnej — nowe dane”, której autorem jest Peter Senn;
2. „Nowe stwierdzenie populacji autochtonicznej Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) w Polsce północno-wschodniej” — autorstwa Olgi Kosewskiej i Pawła Buczyńskiego.

26 IX 2018
W 14 tomie możemy przeczytać „Wspomnienie o Jakubie Liberskim”, które napisała Alicja Miszta.

Poza tym: „Krótka relacja z 5-go Europejskiego Kongresu Odonatologicznego — ECOO 2018” — również autorstwa Alicji Miszty.

2 IX 2018
Dziś w 14 tomie artykuł „Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)”.
Wkrótce strona wazki.pl i Odonatrix będą ściśle współpracować ze stroną odonata.pl. Wymaga to sporej pracy wykonywanej z dużą precyzją, tak więc w najbliższym czasie nie należy się spodziewać regularnych aktualizacji.
9 VIII 2018
Strona nimfy stawowej Enallagma cyathigerum wzbogaciła się o dwa zdjęcia samca i jedno kopulującej pary otrzymane od Pawła Buczyńskiego oraz relację ze składania jaj „z przeszkodami”, którą nadesłał Peter Senn z Gdyni.
2 VIII 2018
Na obu stronach Anax imperator i Anax parthenope przybyły zdjęcia kopulujących par od Pawła Buczyńskiego, zdjęcia obu husarzy podczas składania jaj obok siebie od Janiny Kuś i szczegóły anatomiczne na fotografiach wylinek od Andrzeja Kucharskiego.
26 VII 2018
Na stronie Wasze obserwacje — świtezianka dziewica Calopteryx virgo podczas składania jaj — fotograficzna relacja Pawła Buczyńskiego.

12 VII 2018
Bardzo ciekawa notatka w tomie 14 autorstwa Bogusławy Jankowskiej o napotkaniu Somatochlora alpestris w Pieninach.
12 VII 2018
Dziś tylko cztery nowe zdjęcia na stronie Orthetrum brunneum, są to zdjęcia Pawła Buczyńskiego zrobione w Lublinie na Zimnych Dołach.

5 VII 2018
Nowa pozycja w tomie 14 „Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 16. Rok 2017” — wykaz sporządzony przez Pawła Buczyńskiego i Grzegorza Tończyka.
A ponadto kilka zdjęć na stronie Platycnemis pennipes, są to zdjęcia Pawła Buczyńskiego zrobione na Lubelszczyźnie. Przedstawiają młodego samca i sposób składania jaj na kolejnych trzech zdjęciach.
28 VI 2018
Na stronie Libellula depressa znowu przybyło kilkanaście zdjęć. Są to 3 zdjęcia Marii Wiszniowskiej przedstawiające samicę i stadia tworzenia się pudru na jej odwłoku. Ponadto mamy trzy zdjęcia, które przysłał Peter Senn. Zdjęcia te przedstawiają kolejne ruchy składającej jaja samicy. I w końcu uzupełnienie o 10 zdjęć miejsc, w których ważki te obserwowano.
Na stronie Sympetrum fonscolombii dodano 1 fotografię wylinki z drugiego pokolenia tej ważki. Fotografię nadesłał Piotr Mikołajczuk.
21 VI 2018
5 zdjęć na stronie Sympetrum meridionale, są to zdjęcia Marii Wiszniowskiej zrobione nad Stawem Górnik na katowickim Giszowcu. Można na nich prześledzić proces wybarwiania młodych samców, które przeobraziły się tam w lipcu 2017 r. Niedługo pewnie znowu je zobaczymy w różnych miejscach — warto więc wiedzieć, jak takie młode osobniki wyglądają.
14 VI 2018
13 nowych zdjęć na stronie Lestes dryas są to gorące jeszcze zdjęcia z ostatniej chwili. Autorami są Paweł Buczyński i nowy autor Peter Senn z Gdyni.
7 VI 2018
6 zdjęć na stronie Crocothemis erythraea są to zdjęcia tegoroczne i z ubiegłego sezonu. Autorami są Paweł Buczyński, Andrzej Kucharski, Marek Miłkowski i Katarzyna Paciora.
1 zdjęcie samicy Libellula fulva nadesłane 5 czerwca br. — interesujące głównie z powodu miejsca obserwacji. Zdjęcie wykonano na Stawami Brysiowymi w Siemianowicach Śląskich. Z tego samego powodu ciekawa jest obserwacja Krzysztofa Ostrowskiego znad zbiornika Przeworno w woj. dolnośląskim (1 zdjęcie z 8 maja 2018 r.). Są to kolejne potwierdzenia przesuwania się granicy występowania tego gatunku w kierunku południowym.
24 V 2018
Dziś podsumowanie obserwacji poczynionych w miastach w latach 2010-2017. Ilość miast w stosunku do sprawozdania z roku 2015 wzrosła o jedno. Przybyło 20 nowych stanowisk, a kilkanaście badanych już wcześniej zbiorników wodnych doczekało się powtórnych kontroli. Ilość stwierdzonych gatunków ważek wzrosła z 56 do 57 po zaobserwowaniu w 2017 roku w trzech miastach obecności Sympetrum meridionale.
17 V 2018
Kolejne piękne zdjęcia od Pawła Buczyńskiego — 4 na stronie Libellula depressa, 2 na stronie Libellula fulva i 2 zdjęcia procesu wylinki Orthetrum cancellatum.
10 V 2018
Następne przeobrażenie — tym razem na stronie przenieli dwuplamej Epitheca bimaculata — cztery zdjęcia w galerii od Pawła Buczyńskiego.
29 IV 2018
Kolejne uzupełnienie — tym razem na stronie szklarki zielonej Cordulia aenea — o sześć zdjęć (w galerii), przedstawiających tegoroczne przeobrażenie w Pieszowoli w Poleskim Parku Narodowym, które otrzymałam od Edyty i Pawła Buczyńskich. Poza tym młodziutka samica Libellula depressa również tegoroczna od Andrzeja Kucharskiego.

18 IV 2018
Dwa bardzo ciekawe artykuły o ważkach w najnowszym — 14 Tomie „Odonatrix”. Zgodnie z obietnicą kolejne artykuły będą dodawane w miarę ich przygotowywania do druku.
12 IV 2018
Niewielkie uzupełnienie strony zalotki torfowcowej Leucorrhinia dubia — to w sumie sześć zdjęć: trzy to szczegóły anatomiczne wycięte ze zdjęć Jarosława Wenty, dwa zdjęcia Marii Wiszniowskiej zrobione nad Stawem Górnik w Katowicach oraz jedno zdjęcie Marka Miłkowskiego zrobione nad stawem w Muzeum Wsi Radomskiej.
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych dla wszystkich Czytelników!
26 III 2018

Znamy już termin i miejsce XV Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE.
Miejscem tegorocznego Sympozjum będzie Słowiński Park Narodowy i okolice. Spotkanie odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2018 roku. Przyjazd uczestników i pierwsze nieformalne spotkanie przewidujemy na 23 sierpnia. To jednak nie wszystko — nie chcemy zamykać się tylko we własnym gronie. W dniu poprzedzającym Sympozjum, tj. 23 sierpnia, odbędą się „Słowińskie spotkania z ważkami” — zajęcia popularyzujące badania nad ważkami dla pracowników parku i osób zainteresowanych taką tematyką.
tu do pobrania komunikat nr I

22 III 2018
To już ostatnie stwnowisko położone w mieście spośród badanych w tym roku. Jest nim staw Hubertus w Mysłowicach, gdzie Krzysztof Przondziono zarejestrował zaledwie 5 gatunków ważek.
15 III 2018
Tuż obok stawu Martyn, ale już poza granicą Świętochłowic, w Rudzie Śląskiej znajduje się Staw Marcina, nazwy podobne, obie pochodzą zapewne od nazwy szybu nieistniejącej już kopalni Paweł. Nad tym stawem Krzysztof Przondziono zauważył 8  gatunków ważek.
8 III 2018
Nad Stawem Martyn położonym przy zachodniej granicy Świętochłowic Krzysztof Przondziono zaobserwował 17 gatunków ważek.
1 III 2018
Kolejne stanowisko z Górnego Śląska to Stawy przy ulicy Wiejskiej w Czeladzi. Tam Krzysztof Przondziono napotkał 13 gatunków ważek.
22 II 2018
Janusz Niewolik nadesłał uzupełnienie obserwacji poczynionych wcześniej przez Michała Kaczorowskiego w rezerwacie Stawy Raszyńskie, położonym tuż za południowo-zachodnią granicą Warszawy. Przybyły cztery gatunki.
13 II 2018
Msza święta w intencji Kuby Liberskiego odbędzie się w piątek, 16 lutego, o godz. 8.45, w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie, a następnie pogrzeb na miejscowym cmentarzu.
Wczoraj — 9 lutego 2018 r.
zmarł

Jakub Liberski

nasz Kolega i Przyjaciel, członek Sekcji Odonatologicznej PTE, człowiek pracowity, solidny i dobry.
Będzie nam Go brakowało.
8 II 2018
Na południowo-zachodnim skraju miasta Czeladź nad położonym wśród nieużytków małym zbiornikiem Szyb Jana Krzysztof Przondziono obserwował 11 gatunków ważek.
1 II 2018
Nad Stawem Ameryka w Rudzie Śląskiej Krzysztof Przondziono napotał 12 gatunków ważek.
25 I 2018
Wracamy do prezentowania obserwacji ważek w miastach. Dziś po długiej przerwie znowu Radom a w nim Dolina Cerekwianki, gdzie Marek Miłkowski zarejestrował w ubiegłym roku 7 gatunków ważek.

18 I 2018
Następne dwie pozycje w spisie treści tomu 13 . Są to „Ważki (Odonata) obserwowane nad Stawem „Górnik” w Katowicach (Polska, Górny Śląsk)” Marii Wiszniowskiej oraz „ Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 15. Rok 2016” opracowane przez Pawła Buczyńskiego i Grzegorza Tończyka.
11 I 2018
Na stronie miedziopiersi północnej Somatochlora arctica przybyło 12 zdjęć stanowiska na Polesiu Zachodnim przesłanych przez Pawła Buczyńskiego, a także kilka nowych zdjęć wylinki zrobionych przez Andrzeja Kucharskiego, wstawionych w miejsce starszych i gorszych zdjęć.

4 I 2018
Kolejna notatka — Obserwacje ważek (Odonata) w zachodniej części Puszczy Noteckiej autorstwa Ryszarda Orzechowskiego — w tomie 13 .
Kalendarz na 2018 rok — LECICHY Orthetrum, ze zdjęciami, których autorami są: Edyta i Paweł Buczyńscy,
Waldemar Bzura, Piotr Cuber, Maciej Górka, Andrzej Kucharski, Ewa Miłaczewska, Marek Miłkowski, Krzysztof Przondziono
i Przemysław Żurawlew. Autorom serdecznie dziękuję za zdjęcia.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku