data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
26 XII 2013 r.
napisz
do mnie:
aktualizacje
i
ogłoszenia


Aktualizacje z 2013 roku

26 XII 2013
Dzięki badaniom Alicji Miszta, ilość gatunków zaobserwowanych na stanowisku Załęska Hałda w Katowicach powiększyła się o siedem.
Przypominam, że za niecałe 5 dni mija termin nadsyłania głosów na konkurs, na ważkę roku 2014.
19 XII 2013
Na końcu działu Budowa ważki pojawiła się nowa zakładka poświęcona samicom androchromatycznym. To ciekawy i bardzo długo przygotowywany temat. Główną trudność stanowiło zebranie zdjęć, co trwało ładnych kilka sezonów — a trzeba przyznać, że niektóre z pokazanych tu (18 gatunków) samic są naprawdę rzadkim rarytasem. Fotografie ważek wykonało wielu autorów wymienionych na stronie przy każdym zdjęciu, ale same samice androchromatyczne fotografował głównie Piotr Mikołajczuk, a poza nim Karol Frąckowiak, Bogusława Jankowska, Jarosław Wenta, Przemysław Żurawlew i ja. Nad poprawnością tekstu czuwał Paweł Buczyński, za co jestem mu bardzo wdzięczna.

Ponadto już dzisiaj zamieszczam nowy kalendarz na 2014 rok poświęcony tym razem zalotkom Leucorrhinia, jednocześnie składam szanownym Czytelnikom życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Świąt.
Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu wykonali: Paweł Bednarek, Paweł Buczyński, Michał Kaczorowski, Elżbieta Lewandowska, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Krzysztof Przondziono, Jarosław Wenta i ja.
12 XII 2013
Kolejne miasto konurbacji górnośląskiej — Siemianowice Śląskie, a w nim stanowisko Stawy Brysiowe, gdzie Krzysztof Przondziono zarejestrował 12 gatunków ważek. Zdjęcia zawdzięczamy, jak zwykle Katarzynie Przondziono.
5 XII 2013
Następna wizyta w Chorzowie i drugie z badanych na jego obszarze stanowisk — Dolina Górnika — ważki obserwowali: Alicja Miszta, Krzysztof Przondziono i Krzysztof Sokół i zarejestrowali tam 11 gatunków ważek. Zdjęcia zrobiła Katarzyna Przondziono.
1 XII 2013
Tradycyjnie — śmiało można tak powiedzieć, bo to już piąty raz (taki mały jubileusz) — ogłaszam
konkurs na ważkę roku 2014
.

Zasady są takie same jak w ubiegłych latach:
Przysyłamy do mnie na adres ewa.milaczewska@gmail.com nazwy trzech (3) ważek, które najbardziej lubimy (czasem trudno się zdecydować, więc niech będą 3). W temacie listu proszę napisać słowo konkurs, co bardzo ułatwi mi życie.
Ważna jest kolejność — ważka na pierwszym miejscu otrzyma aż 4 punkty (dla podkreślenia jej pierwszorzędności),
ta na drugim – 2, ostatnia – 1.
Termin: do ostatniego dnia grudnia 2013 r., ale bardzo proszę TYLKO DO POŁUDNIA.
Wyniki: pierwszy dzień stycznia 2014.
Życzę dobrej zabawy
Ewa
28 XI 2013
Znowu spotykamy się w Katowicach, — tym razem nad stawem Górnik na Giszowcu, gdzie Krzysztof Przondziono zarejestrował 22 gatunki ważek. Zdjęcia zawdzięczamy Katarzynie Przondziono.
21 XI 2013
Drugie z kolei stanowisko — w Radomiu — opracowane przez Marka Miłkowskiego, który dotychczas odnotował tam 5 gatunków ważek — Stawy kolmatacyjne przy zbiorniku rekreacyjnym Borki. Bardzo interesujące, naprawdę warto obejrzeć.
14 XI 2013
Krótka wizyta w Warszawie, a tam tylko cztery nowe gatunki i stanowisko Zakole Wawerskie, a właściwie jego najbliższe sąsiedztwo, czyli Kanał Nowa Ulga i Kanał Gocławski, a także taras mojego mieszkania przy ulicy Cichociemnych. Tego lata udało mi się poszerzyć listę obserwowanych gatunków o S. fusca, I. elegans, C. puella i P. pennipes.
Jest już świeżutko przysłany przez Wiacka Michalczuka wynik KONKURSU „WAŻKI POŁUDNIOWE 2013”można go pobrać w formie pdf klikając w link lub mapkę obok.

Najdalej na północ jak zwykle zaleciała Orthetrum brunneum, natomiast własny rekord pobiły w tym roku Orthetrum albistylum i Crocothemis erythraea. Mowa tu oczywiście tylko o rekordach na obszarze Polski.
8 XI 2013
Alicja Miszta przysłała list z prośbą o zamieszczenie go na stronie:
Koleżanki i Koledzy,
chciałabym do końca listopada zrobić sprawozdanie dla sekcji z tegorocznych obserwacji południowych ważek w Polsce. Bardzo proszę o nadsyłanie informacji, zarówno o stwierdzeniach gatunków wytypowanych do monitorowania (A.ephippiger, A.affinis, C.erythraea, O.albistylum, O.brunneum, O.coerulescens, S.fonscolombii, S.meridionale), jak i krótkich uwag czy gatunki potwierdzono na stanowiskach obserwowanych w latach 2009–2012. Jeżeli ktoś specjalnie poszukiwał wymienianych gatunków na siedliskach, które wydawały mu się typowe dla nich ale ich tam nie stwierdził to prosiłabym też o taką informację. Jak zwykle, proszę również o zasygnalizowanie, że ktoś w roku bieżącym nie mógł zrobić obserwacji na znanych sobie z lat poprzednich stanowiskach. Jeśli ktoś posyłał już do mnie dane na bieżąco, to proszę tylko napisać, że nie ma nowych obserwacji. Dziękuję za pozytywny odzew, Alicja
7 XI 2013
Wracamy do Katowic, aby obejrzeć wyniki badań nowego skupiska stanowisk Źródła Potoku Leśnego. Źródła badał Krzysztof Przondziono, a fotografie wykonała, jak zwykle, Katarzyna Przondziono. Stwierdzono tam 14 gatunków ważek.
31 X 2013
Kolejne nowe miasto — Chorzów i pierwsze z badanych na jego obszarze stanowisk — Zespół przyrodniczo–krajobrazowy Żabie Doły opracowane przez zespół autorów: Bogusława Jankowska, Jakub Liberski, Alicja Miszta, Katarzyna Przondziono, Krzysztof Przondziono i Krzysztof Sokół. W 2013 roku zarejestrowano tam 20 gatunków ważek, od 2002 r. widziano tam łącznie 27 gatunków, a w dalszej przeszłości jeszcze 4, których nie napotkano nigdy później.
24 X 2013
Wyniki obserwacji ważek w nowym mieście — w Radomiu. Pierwsze stanowisko, a właściwie skupisko stanowisk — Dolina rzeki Mlecznej w północnej części miasta zostało opracowane przez Marka Miłkowskiego, który odnotował tam 15 gatunków ważek.
17 X 2013
Jak w poprzednich latach, będę przeplatać raporty z obserwacji ważek na stanowiskach miejskich uzupełnieniami na stronach poświęconych gatunkom ważek. Dziś żagnica zielona Aeshna viridis. Przybyło 16 nowych zdjęć — rozbudowałam dział biotop, są także nowe zdjęcia ważek. Zdjęcia wykonali: Paweł Buczyński, João Matos da Costa, Julia Dobrzańska i Agnieszka Henel.
10 X 2013
Mimo, iż mamy właśnie „babie lato”, to jest już po pierwszych przymrozkach — przynajmniej w Katowicach. Wracamy zatem do tematu Ważki dużych miast, a w jego ramach, w Katowicach, możemy obejrzeć wyniki badań nowego stanowiska Zespół przyrodniczo–krajobrazowy Źródła Kłodnicy. Stanowisko badał Krzysztof Przondziono i zarejestrował tam 10 gatunków, a fotografie wykonała jego córka Katarzyna.
3 X 2013
Dalej jesiennie — żagnica jesienna Aeshna mixta. Przybyło 13 nowych zdjęć — rozbudowałam dział biotop, są także nowe zdjęcia ważek. Zdjęcia wykonali: Michał Kaczorowski, Andrzej Kucharski, Krzysztof Lewandowski i Katarzyna Przondziono.
26 IX 2013
Od kilku dni włączają się i wyłączają kaloryfery, a to oznacza tylko jedno — temperatura spada poniżej +10°C — to już jesień. Coraz mniej gatunków lata, na wiele z nich trzeba będzie czekać do wiosny.
Dziś ważka, którą w tym roku na pewno można już zaliczyć do przeszłości — żagnica południowa Aeshna affinis. Znajdziemy tu 12 nowych zdjęć — w dziale biotop, a także zdjęcia ważek i w galerii. Zdjęcia wykonali: Piotr Cuber, Emilia Gaździcka, Mariusz Gwardjan, Andrzej Kucharski, Alicja Miszta i Krzysztof Przondziono.
19 IX 2013
Całkowicie zmieniłam zaniedbaną od dawna stronę łątki halabardówki Coenagrion hastulatum. Dotąd na stronie były pokazane ważki z jednego tylko miejsca w Międzyrzecu Podlaskim. Teraz możemy obejrzeć 10 stanowisk na zdjęciach w dziale biotop. Przybyło 8 zdjęć ważek, powstała galeria. Autorami łącznie 17 nowych zdjęć są: Mariusz Gwardjan, Jerzy Izdebski, Michał Kaczorowski, Ewa Miłaczewska, Anna Rychła, Jarosław Wenta i Przemysław Żurawlew.
12 IX 2013
Na stronie miedziopiersi północnej Somatochlora arctica przybyły dwa zdjęcia pary in copula zrobione przez Wiaczesława Michalczuka. Natomiast na stronę smaglca ogonokleszcza Onychogomphus forcipatus wstawiłam trzy zdjęcia autorstwa Sylwii Dziadoń.
5 IX 2013
16 sierpnia weszły do obiegu nowe polskie znaczki pocztowe emisji „Znaczek obiegowy ekonomiczny i priorytetowy na przesyłki polecone”. Na jednym z tych znaczków jest szablak żółty Sympetrum flaveolum, a jest to wystarczający powód, aby dokonać uzupełnienia stronki Ważki w filatelistyce.
29 VIII 2013
Uzupełnienie strony szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata o 4 zdjęcia Szymona Kubika w galerii i 1 zdjęcie Michała Wolnego i jedno Piotra Zabłockiego. Na stronę szklarnika leśnego Cordulegaster boltoni wstawiłam 2 fotografie zrobione przez Stanisława Mikołajczaka. Ponadto zestawienie szklarników Cordulegaster zostało uzupełnione o zdjęcie Michała Wolnego.
21 VIII 2013
Michał Wolny i Piotr Zabłocki z Opola odkryli nowe stanowisko szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata — tym samym mamy pierwsze stanowisko tego gatunku w woj. opolskim! Udało się im złapać trzy samce, wykonać dokumentacyjne fotografie i przyjrzeć się zachowaniom gatunku. Opis tych badań znajdziemy na stronie Wasze obserwacje, na którą można wejść korzystając z tego linku lub klawisza w górnym menu.
15 VIII 2013
Następna odsłona strony Ważki w filatelistyce. Tym razem seria Owady wodne Jacka Brodowskiego, wśród których jest tylko jedna ważka — Anax imperator.
1 VIII 2013
Kilka nowych zdjęć na stronie Zachowania rozrodcze autorstwa Elżbiety i Krzysztofa Lewandowskich oraz Krzysztofa Przondziono, a także jedno zdjęcie Karola Frąckowiaka pokazujące wydech pod wodą na stronie Procesy życiowe.
25 VII 2013
Osiem nowych zdjęć gadziogłówki żółtonogiej Gomphus flavipes wykonanych przez Pawła Buczyńskiego, Michała Brodackiego, João Matos da Costa, Emilię Grodzicką, Grzegorza Horabika i Jakuba Liberskiego.
17 VII 2013
Dziś odrobina historii, czyli opis masowego przelotu Libellula quadrimaculata nad Warszawą w 1956 roku — na podstawie wzmianki z Expressu Wieczornego i osobistych wspomnień Bohdana Wróblewskiego i moich.
11 VII 2013
Sprawozdanie z X Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE, które odbyło się w dniach 28–30 czerwca 2013 r. w Izabelinie, w Kampinoskim Parku Narodowym. Znaczna część czasu poświęcona była warsztatom. W trzech grupach liczyliśmy napotkane na obszarze Parku gatunki ważek. Byliśmy też poza obszarem Parku nad Wisłą. Ponadto liczona była populacja Nehalennia speciosa na obszarze Długiego Bagna — jedynego w Puszczy Kampinoskiej torfowiska wysokiego.
W A Ż N E ! — WŁAŚNIE TERAZ!
Monitoring ważek południowych koordynowany przez Alicję Misztę realizowany jest od kilku lat.
Ze sprawozdania za lata 2009–2012 wynika, że bardzo mało danych dociera z północnej części Polski. W związku z powyższym, za zgodą prowadzącej projekt, Wiaczesław Michalczuk postanowił ułatwić dotarcie do potencjalnych stanowisk gatunków południowych w północnej części Polski. Na stronie Mapy Google opracował mapę „Monitoring ważek południowych”.
Sposób pomocy i korzystanie z mapki opisuje na forum entomologicznym w wątku: http://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?f=62&t=24563.
Zachęcam do współpracy.
Mapa punktów - tu link do mapy - dzielona jest na strony! Na jednej sytronie mieści się 200 punktów, nie wszystkie one widoczne są na pierwszej stronie. Przed wprowadzeniem punktu należy sprawdzić, czy nie został juz na mapę wprowadzony na drugiej stronie. Na dole spisu stanowisk (po lewej stronie ekranu) jest przełącznik stron.
18 VI 2013
Na stronie miedziopiersi północnej Somatochlora arctica przybyło 9 nowych zdjęć, których autorami są João Matos da Costa, Jarosław Wenta i Piotr Zabłocki. Wśród tych zdjęć są również zdjęcia charakterystycznych siedlisk.
6 VI 2013
Andrzej Kucharski przysłał 3 zdjęcia juwenilnego samca lecichy białoznacznej Orthetrum albistylum. Wstawiam je, bo ważki te właśnie tak teraz wyglądają.
16 V 2013
Strona łątki dzieweczki Coenagrion puella została uzupełniona pięcioma zdjęciami, które wykonali: Andrzej Kucharski, Krzysztof Przondziono i Marek Waczyński.
W sezonie lotów imagines — może nawet do końca września — postanowiłam ograniczyć aktualizowanie strony i zrezygnować z regularności. Strona jest już niemal kompletna, a więc mój „urlop” powinien przebiegać bez szkody dla Czytelników.
9 V 2013
Strona lecichy pospolitej Otrhertum cancellatum jest kolejną stroną, która przeszła zmiany. Przybyło na niej 5 zdjęć charakterystycznych stanowisk, na których ważkę tę zarejestrowano oraz 7 fotografii w galerii.
Autorami nowych zdjęć są: Paweł Buczyński, Marek Gryboś, Paweł Jędryczak, Michał Kaczorowski, Andrzej Kucharski, Szymon Kubik, Piotr Mikołajczuk, Krzysztof Przondziono, Piotr Zabłocki.
2 V 2013
Strona dotycząca czasu lotów imagines została przywrócona w starej wersji. Okazało się, że na monitorach o rozdzielczości 1024x768 ulega ona zniekształceniu. Zapomniałam, że istnieją notebooki i że sporo osób z nich korzysta. Tak więc nie będzie „ruchomej” wersji tej strony, gra jest niewarta świeczki. Przykro mi, bo nic w zamian.
2 V 2013
Strona dotycząca czasu lotów imagines została sporządzona od nowa. Zawsze chciałam, żeby tak działała, ale nie potrafiłam tego osiągnąć. Zmobilizował mnie jeden z czytelników, więc zawzięłam się. Krótko mówiąc, odwaliłam mnóstwo godzin pracy osiągając znikomy efekt. Na pierwszy rzut oka różnicy nie widać, bo zmiany mają wyłącznie charakter techniczny. Pozwalają jednak na przejście do stron poświęconych poszczególnym gatunkom poprzez kliknięcie w nazwę wybranej ważki. Tak sporządzona tabela stwarza możliwości linkowania do niej różnych danych, co kiedyś może okazać się przydatne.
25 IV 2013
Po dwóch latach zbierania danych na temat ważek dużych miast nadszedł czas na pierwsze podsumowanie.
Takie opracowanie w formie tekstowej i tabelarycznej znajdziecie Państwo na stronie Ważki dużych miast.
Wynika z niego, że obserwacje prowadziliśmy w sześciu miastach, łącznie na 52 stanowiskach — rejestrując tam 53 gatunki ważek. Oprócz ważek pospolitych zauważyliśmy również rzadsze gatunki, w tym 6 gatunków chronionych i 6 gatunków południowych.
Liczę na dalszy rozwój prac i włączenie się osób chętnych do prowadzenia badań również w innych miastach.
18 IV 2013
I jeszcze ostatnie stanowisko w Kielcach. Tym razem Mójcza, spory zbiornik po nieczynnej piaskowni, położony na wschodnim skraju miasta. Mariusz Gwardjan i Joanna Przbylska zarejestrowali tam 15 gatunków ważek.
11 IV 2013
Ostatnie w tym sezonie zimowym stanowisko w Katowicach. Tym razem rzeka Mleczna z dorzeczem, a więc obszar rozległy obejmujący dzielnice: Piotrowice, Zarzecze, Podlesie, Boże Dary i Zaopusta. Krzysztof Przondziono z córką Katarzyną obeszli cały ten teren rejestrując nad rzeką i kanałami 11 gatunków ważek i robiąc przy tym całkiem sporą dokumentację fotograficzną.
4 IV 2013
Znowu spotykamy się w Kielcach, tym razem na stanowisku Szydłówek — jezioro zaporowe na rzece Silnicy, aby zapoznać się z siedmioma gatunkami ważek, które obserwowali tam Mariusz Gwardian i Joanna Przbylska.
28 III 2013
Dziś uzupełnienie obserwacji prowadzonych w Katowicach nad Stawem Upadowym. Na tym stanowisku w 2012 roku Krzysztof Przondziono zaobserwował i opisał 5 nowych gatunków ważek, opracowanie jest uzupełnione dwoma nowymi zdjęciami zrobionymi przez Katarzynę Przondziono.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiejnocy składam wszystkim Czytelnikom serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego.
Ponadto — trzy dni temu, w poniedziałek, minęły trzy lata istnienia tej strony.
21 III 2013
Kolejną zmienioną stroną jest strona lecichy południowej Orthetrum brunneum. Przybyło na niej 6 zdjęć charakterystycznych stanowisk, na których ważkę tę zarejestrowano oraz 8 fotografii w galerii.
Autorami nowych zdjęć są: Grzegorz Brynda, Paweł Buczyński, Paweł Jędryczak, Szymon Kubik, Adam Kuńka, Jan Tatur-Dytkowski, Piotr Zabłocki i Przemysław Żurawlew.
14 III 2013
Od dawna nie mieliśmy przyjemności oglądania ważek Krakowa. Dziś poznamy nowe stanowisko Mydlniki — stawy i okolice znajdujące się przy zachodniej granicy miasta, tam Marek Gryboś zaobserwował 16 gatunków ważek, w tym Sympecma paedisca na wysuniętym na południe stanowisku.
7 III 2013
Wracamy do Kielc, aby na stanowisku Piaski — staw przy starej leśniczówce, tuż za granicą miasta, zapoznać się z sześcioma gatunkami ważek, które obserwowali tam Mariusz Gwardian i Joanna Przbylska.
28 II 2013
Pora na przerwę w demonstrowaniu „Ważek dużych miast”. Przekonstruowałam stronę lecichy małej Orthetrum coerulescens. Przybyło na niej 6 zdjęć charakterystycznych stanowisk, na których ważkę tę zarejestrowano oraz 6 fotografii w galerii. Autorami nowych zdjęć są: Paweł Buczyński, Bogusława Jankowska, Adam Kuńka, Krzysztof Lewandowski, Wiaczesław Michalczuk, Przemysław Żurawlew i ja.
21 II 2013
Kolejne stanowisko w Katowicach nad osadnikami i glinianką w Brynowie Krzysztof Przondziono zaobserwował i opisał 7 gatunków ważek, opracowanie jest opatrzone zdjęciami zrobionymi przez Katarzynę Przondziono.
14 II 2013
W Kielcach na stanowisku Gruchawka — osadniki Elektrociepłowni Kielce Mariusz Gwardian i Joanna Przbylska widzieli i opisali 17 gatunków ważek.
Ponadto umieszczam link do sporządzonego przez dr. Alicję Misztę Sprawozdanie z monitoringu południowych gatunków ważek w Polsce za lata 2009–2012, które jako plik pdf można pobrać klikając w ten link. Jednocześnie przypominam, że badania przewidziane są na wiele jeszcze lat i wszelkie dane należy zbierać i przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl
7 II 2013
W Katowicach na stanowisku Staw Bolina Krzysztof Przondziono zaobserwował 7 gatunków ważek, a jego córka Katarzyna zilustrowała to sprawozdanie swoimi zdjęciami.
31 I 2013
W Kielcach na stanowisku Stawki — piaskownia Mariusz Gwardian i Joanna Przbylska zarejestrowali 14 gatunków ważek.
24 I 2013
Dla odmiany dziś dwa nowe zdjęcia samicy szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata sfotografowanej przez Tomasza Olbrychta, a także cztery nowe zdjęcia siedlisk charakterystycznych dla tej ważki, które przysłali Paweł Buczyński i Jakub Liberski.
17 I 2013
W Katowicach w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Szopienice-Borki Krzysztof Przondziono zaobserwował i opisał w 2012 r. 14 gatunków ważek, a sprawozdanie z tej pracy zailustrowane zostało 24 zdjęciami Katarzyny Przondziono.
10 I 2013
W Kielcach na stanowisku Pietraszki — dolina rzeki Bobrzy Mariusz Gwardjan i Joanna Przybylska zaobserwowali w 2012 r. 15 gatunków ważek.
A ponadto dwa niezwykle ciekawe zdjęcia Dariusza Barczewskiego, zrobione teneralnej lecisze białoznacznej Orthetrum albistylum, znajdziemy na stronie Etapy życia w dziale o pasożytach, chorobach, kalectwie i śmierci.
3 I 2013
Na katowickim stanowisku Staw Grünfeld tandem miłośników ważek — ojciec i córka — Krzysztof i Katarzyna Przondziono zarejestrowali w 2012 r. nowe gatunki ważek. Była wśród nich niezwykle rzadko na Górnym Śląsku spotykana ważka — zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis. Spotkanie to zaowocowało faktem, że oboje głosowali na nią w Konkursie na ważkę roku 2013 — zapewniając i jej i sobie najwyższe lokaty. GRATULACJE!
Konkurs na ważkę roku 2013 ogłoszony na forum entomologicznym i stronie www.wazki.pl został rozstrzygnięty w noc sylwestrową — trzy pierwsze miejsca zajęły:
1. LEUCORRHINIA CAUDALIS
2. Nehalennia speciosa
3. Crocothemis erythraea
Pozostałe wyniki, jak również nazwiska osób najlepiej typujących znajdziemy na specjalnej stronie Konkurs na ważkę roku 2013.
Możemy też pobrać plik pdf z wydanym z tej okazji kalendarzem o roboczym tytule ROBIMY SOBIE JAJA — klikając w zdjęcie lub link obok. Piękne zdjęcia do kalendarza są autorstwa Pawła Buczyńskiego, Bogusławy Jankowskiej, Szymona Kubika, Andrzeja Kucharskiego, Piotra Łateckiego, Wiaczesława Michalczuka, Ewy Miłaczewskiej, Krzysztofa Pakuły, Katarzyny Przondziono, Krzysztofa Przondziono. Portrety zwycięskich ważek zamieszczonych na okładce wykonali: Elżbieta Lewandowska, Piotr Mikołajczuk i Przemek Żurawlew.
Nowy „firmowy” kalendarz dla wszystkich Czytelników.
Tym razem cały kalendarz poświęcony jest świteziankom Calopteryx. Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu zrobili: Paweł Buczyński, Piotr Brzozowski, Bogusława Jankowska, Michał Kaczorowski, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Leszek Matacz, Ewa Miłaczewska, Paweł Niemiec, Grzegorz Tończyk i Jarosław Wenta.
Tu można pobrać go w formie pliku pdf — klikając w zdjęcie lub link obok.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku