data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
18 XII 2014 r.
napisz
do mnie:
aktualizacje
i
ogłoszenia


Aktualizacje z 2014 roku


18 XII 2014
Nowy „firmowy” kalendarz dla wszystkich Czytelników wraz z najlepszymi życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Tym razem cały kalendarz poświęcony jest larwom i wylinkom ważek.
Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu wykonali: Paweł Buczyński, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski i Piotr Mikołajczuk.
Tu można pobrać go w formie pliku pdf — klikając w zdjęcie lub link obok.

Dziś także nowe miasto konurbacji górnośląskiej Ruda Śląska a tam pierwsze ze zbadanych stanowisk — Gródek na granicy dzielnic Kochłowice — Bykowina. Opracowanie wykonał Krzysztof Przondziono.
4 XII 2014
Tradycyjnie — już po raz szósty — ogłaszam konkurs na ważkę roku 2015.
Zasady są takie same jak w ubiegłych latach z tym, że nie będę indywidualnie o konkursie przypominać — tak więc, kto chce się bawić niech najlepiej zrobi to od razu.
Przysyłamy do mnie na adres ewa.milaczewska@gmail.com nazwy trzech ważek, które najbardziej lubimy. W temacie listu proszę napisać słowo konkurs, co bardzo ułatwi mi życie.
Ważna jest kolejność — ważka na pierwszym miejscu otrzyma aż 4 punkty (dla podkreślenia jej pierwszorzędności),
ta na drugim – 2, ostatnia – 1.
Termin: do ostatniego dnia grudnia 2014 r., ale bardzo proszę TYLKO DO POŁUDNIA.
Wyniki: pierwsze dni stycznia 2015. Życzę dobrej zabawy!

Ponadto zobaczymy dziś kolejne stanowisko z Katowic, jest to Bolina II — opracowanie, jak zwykle z tego obszaru, przygotował Krzysztof Przondziono.
20 XI 2014
Po moim ulubionym warszawskim Parku Skaryszewskim przykład parku Stary Ogród w Radomiu — w opracowaniu Marka Miłkowskiego. Istotny przykład tego, co można zrobić, żeby ciężko zapracować na unijne pieniądze. Bardzo bolesny przykład.
6 XI 2014
Tym razem Warszawa, a dokładniej Praga Południe. Znajduje się tu jeden z najpiękniejszych parków warszawskich — duży, bo o powierzchni około 55 hektarów — Park Skaryszewski i przyległe do niego Kamionkowskie Błonia Elekcyjne. Cały ten obszar przeznaczony jest po stu latach od założenia do rewitalizacji. Uświadomienie zawczasu wartości przyrodniczych ma na celu zapobieżenie dewastacji najcenniejszych stanowisk, która spotkała wiele polskich parków. W roku 2014 zespół, liczący 35 osób, koordynowany przez prof. dr hab. Macieja Luniaka z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, podjął się nieodpłatnej inwentaryzacji fauny i flory parku. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę na wyjątkowe bogactwo przyrodnicze, zanim prace zostaną rozpoczęte i móc porównać wyniki tych obserwacji ze stanem po rekultywacji. W skład tego zespołu weszliśmy oboje z Michałem Kaczorowskim, mając za zadanie rejestrację występujących tam gatunków ważek.
23 X 2014
Mariusz Gwardjan z Kielc, uzupełnił obserwacje z poprzednich lat — na stanowisku w kamieniołomie Kadzielnia przybyły 3 ważki, na obszarze piaskowni Wietrznia 2 gatunki, nad osadnikami elektrociepłowni na Gruchawce — 1 gatunek, w piaskowni na Stawkach — 2 ważki, na stanowisku Szydłówek, nad jeziorem zaporowym przybyły 3 gatunki, a w nieczynnej piaskowni Mójcza tylko jeden.
10 X 2014
Rozpoczynamy zamieszczanie sprawozdań z obserwacji ważek prowadzonych w dużych miastach. Dziś Radom, a w nim Zalew Borki, nad którym Marek Miłkowski zaobserwował w 2014 roku dziewięć gatunków ważek.
25 IX 2014
Na stronach „Odonatrix” dzięki tłumaczeniom Edyty Buczyńskiej pojawia się coraz więcej tekstów anglojęzycznych.
3 IX 2014

Wprowadziłam na stronie dość żmudne, czasochłonne zmiany. Dotychczasowy, prowadzący donikąd klawisz „Biotopy” w menu głównym został zastąpiony klawiszem Odonatrix — na wszystkich 255 podstronkach — tak, tak — tego jest już tyle!
Powstaje tu oficjalna strona czasopisma , jest jeszcze w budowie, a jej ostateczną formę poznamy niedługo. Stało się to za namową i z pomocą Pawła Buczyńskiego — redaktora naczelnego czasopisma, który opatrzył stronę wstępem, skąd dowiadujemy się między innymi, że Odonatrix podobnie, jak Kopernik — żeby zacytować „Seksmisję” — jest kobietą.
Czytelnikom ułatwi to dotarcie do  artykułów i notatek zamieszczonych w „Odonatrix”, również do spisów innych publikacji — polskich i o polskich ważkach — od 2004 roku. Tymczasem strona jest w budowie, powstały spisy artykułów dotyczących poszczególnych gatunków, do których można wejść także klikając w ikonki umieszczone na ich stronach. Całość będzie stale aktualizowana, wszystko zaś tak polinkowane, aby było wygodnie korzystać. W planie są indeksy problemowe.
Zachęcam też do prenumeraty, która kosztuje tylko 28 zł rocznie razem z kosztami wysyłki na terenie kraju.
17 VIII 2014
Spotykamy się po miesięcznej przerwie, którą przeznaczyłam na opracowanie nowego tematu. Ale o tym dopiero na początku września. Aby wszystko dobrze działało, jestem zmuszona dziś wstawić wszystkie wykonane w „międzyczasie” uzupełnienia stron. I tak na stronach przybyły:
Aeshna juncea — 3 zdjęcia Macieja Górki — zachowania rozrodcze,
Anax imperator — 2 zdjęcia Michała Wolnego — teneralna samica,
Anax parthenope — 1 zdjęcie Andrzeja Kucharskiego — młoda samica,
Crocothemis erythraea — 3 zdjęcia Krzysztofa Przondziono (samica) i 1 zdjęcie Andrzeja Kucharskiego z sympozjum,
Lestes barbarus — 1 zdjęcie Marka Miłkowskiego — młoda samica,
Orthetrum albistylum — 1 zdjęcie Łukasza Lisa — teneralny samiec,
Orthetrum cancellatum — 1 zdjęcie Andrzeja Kucharskiego — składanie jaj,
Sympetrum pedemontanum — 3 zdjęcia Tomasza Olbrychta — z Tylawy koło Barwinka,
Zachowania rozrodcze — 1 zdjęcie Jakuba Liberskiego — mezaliansik dubia/albifrons.
W sumie 17 zdjęć, jest co oglądać, a nie sposób pokazywać je, jako aktualizacje pojedynczych stron.
17 VII 2014
Następne wiadomości z południa Polski. Na nowym, jednym z najbardziej wysuniętych na południe stanowisk zalotki białoczelnej Leucorrhinia albifrons koło Leska zdjęcia wykonał Andrzej Kucharski. Przybyło też osiem zdjęć stanowisk typowych dla tej zalotki.
10 VII 2014
Dziś kilka fotografii szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata, 4 zdjęcia samicy zrobione przez Jarosława Wentę jeszcze w ubiegłym roku. Dwa zdjęcia narządów płciowych samca — autorstwa Pawła Buczyńskiego i mojego oraz 4 zdjęcia larw — Andrzeja Kucharskiego wszystkie „pstryknięte” podczas ostatniego Sympozjum.
Sympozjum było bardzo bogate w referaty, ponadto część wycieczkowa też była pełna atrakcji — stąd sprawozdanie zajęło mi trochę czasu. Uczestnicy udostępnili mi w sumie sporo ponad 600 zdjęć i trzeba było to wszystko przejrzeć i wybrać najważniejsze. A tylu zdjęć naprawdę szkoda...

Sprawozdanie z XI Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE w Dubiecku w dniach 19–22 czerwca 2014 r. wreszcie jest! Wszystkim Kolegom, którzy mieli swój wkład w dokumentowanie serdecznie dziękuję.

Sprawozdanie można przeczytać klikając w link lub zdjęcie obok.
12 VI 2014
Tylko 4 fotografie ważki płaskobrzuchej Libellula depressa, ale za to piękne zdjęcie androchromatycznej samicy składającej jaja, zrobione przez Karola Frąckowiaka oraz trzy zdjęcia młodych osobników, napotkanych przez Pawła Niemca jeszcze w 2009 roku. Na stronie Etapy życia ważki, na samym końcu wstawiłam też jedno zdjęcie łunicy czerwonej Pyrrhosoma nymphula „w sidłach” rosiczki okrągłolistnej, zrobione przez Michała Wolnego, a wypatrzone na doskonałym blogu Z notatnika przyrodnika — muzealnika, którego autorami są nasi koledzy Michał Wolny i Piotr Zabłocki z Opola.
Za tydzień — 19 czerwca wybieram się na XI Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE do Dubiecka — tak więc spotkamy się najwcześniej dopiero za dwa tygodnie, jak tylko będzie gotowe sprawozdanie z tego wyjazdu.
5 VI 2014
Dziś pięć fotografii husarza władcy Anax imperator, dwa zdjęcia narządów analnych i płciowych samicy i samca, autorstwa Andrzeja Kucharskiego oraz dwa zdjęcia wylinek zrobione przeze mnie. Piąte zdjęcie — znajduje się na stronie Etapy życia ważki i przedstawia husarza w sieci pajęczej.
29 V 2014
W zeszłym tygodniu zakończone podsumowaniem zostało publikowanie danych ze stanowisk w dużych miastach. Chciałabym zachęcić do zbierania takich danych w obecnym sezonie i na przyszłość. Nie wymagam wiele. Wystarczy kilka (najlepiej parzysta ilość) zdjęć danego stanowiska z podaniem krótkiego jednozdaniowego tekstu, co na którym zdjęciu widać — nawet tylko: „widok na staw z południowego brzegu”. Mapkę i zdjęcie satelitarne przygotuje Krzysztof Przondziono, bo ma w tym dużą wprawę. Wystarczy podać lokalizację obiektu na dowolnej mapce, lub opisowo — „staw X w okolicy skrzyżowania ulic...”. Całą resztę mogę sama znaleźć w internecie lub książkach. Natomiast jeśli poświęcicie chwilę na opisanie ciekawostek o mieście lub badanym stanowisku to wspaniale! Dla mnie wystarczy kilka zdjęć i spis napotkanych ważek z krótkim opisem ich zachowań — jak to zrobić? — tak jak na dotychczas opracowanych stronach i wcale nie w tabelkach (bo to może być zbyt trudne) tylko w formie prostej notatki. W przypadku osób, które nigdy takich danych nie zbierały i nie są mi już znane, wymagam również zdjęć ważek celem sprawdzenia poprawności oznaczenia. Nie muszą to być zdjęcia doskonałe, bo nie będą one publikowane — wystarczy, że widać na nich ważkę. Aby zarejestrować gatunki występujące na stanowisku trzeba tam pójść kilka razy w sezonie (od wiosny do jesiennych przymrozków) w ciepły, słoneczny dzień, a więc wtedy, kiedy taki spacer jest przyjemnością.

Dziś dokładam tylko 2 zdjęcia (Andrzeja Kucharskiego i Antoniego W. Wysowskiego) na stronie Cordulia aenea i jedno zdjęcie twarzy Epitheca bimaculata zrobione przez Piotra Mikołajczuka
22 V 2014
Pora na podsumowanie obserwacji prowadzonych w miastach w latach 2010–2013 — łącznie od 2010 roku przebadano 75 stanowisk w 10 miastach, znajdując na nich 54 gatunki ważek.
15 V 2014
Tym razem naprawdę ostatnie sprawozdanie z ubiegłorocznych obserwacji — Świętochłowice, a tam położony w północno–wschodniej części miasta Staw Wąwóz, gdzie duet — ojciec i córka — Krzysztof i Katarzyna Przondziono zaobserwowali zaledwie 6 gatunków ważek. A za tydzień już podsumowanie wyników prac.
8 V 2014
Ostatnie już przed nowym sezonem spotkanie w Siemianowicach nad nie do końca szczęśliwie „zrewitalizowanym” Stawem Remiza — Krzysztof Przondziono stwierdził na tym stanowisku 10 gatunków ważek, zaś zdjęcia wykonała Katarzyna Przondziono.
1 V 2014
Dziś kolejny raz spotykamy się w Świętochłowicach nad Stawami Zacisze (Magiera) i Matylda, gdzie Krzysztof Przondziono zarejestrował 13 gatunków ważek, a jego córka Katarzyna opatrzyła to opracowanie swoimi zdjęciami.
24 IV 2014
Kolejna wizyta w Siemianowicach Śląskich, gdzie zatrzymamy się nad Stawem Rzęsa, położonym na obszarze dawnej, od lat pięćdziesiątych XX w. nieczynnej piaskowni. Nad tym zrewitalizowanym stawem Krzysztof Przondziono zarejestrował 16 gatunków ważek, a Katarzyna Przondziono wykonała dokumentację fotograficzną.
17 IV 2014
W ostatnich dniach czerwca ubiegłego roku w Kampinoskim Parku Narodowym odbyło się X Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE. Uczestnicy liczyli podczas zajęć terenowych napotkane gatunki ważek. Uzyskane wyniki pozwoliły na dokonanie uzupełnienień strony Ważki Warszawy, a właściwie podstrony Mokre Łąki – Truskaw o 11 gatunków.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składam wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia
spokoju, zdrowia i radości oraz ciekawych spotkań z Przyrodą.
10 IV 2014
Ostatni raz w tym sezonie spotykamy się w Chorzowie, gdzie w centrum miasta — w Parku Róż znajdują się dwa stawy — Mały i Duży Leopold, nad nimi Krzysztof Przondziono stwierdził 8 gatunków ważek, a zdjęcia stanowiska wykonała jego córka Katarzyna.
3 IV 2014
Pora na kolejną wizytę w Świętochłowicach, odwiedzimy tam — położony we wschodniej części miasta, na granicy z Chorzowem — Staw Skałka, gdzie Krzysztof Przondziono zarejestrował 9 gatunków ważek, a jego córka Katarzyna opatrzyła to opracowanie zdjęciami stanowiska.
27 III 2014
Dwa dni temu minęła czwarta rocznica istnienia tej strony — ładny kawałek czasu.
Dla odmiany dziś kilka nowych zdjęć na starych stronkach. Na stronie Zachowania rozrodcze przybyły 4 zdjęcia — para „mieszana” Sympetrum sanguineum/vulgatum (Krzysztof Przondziono), podwodne składanie jaj przez pałątki (Andrzej Edward Busse) i składające w locie jaja na trawę Sympetrum sanguineum (Sylwia Dziadoń). Oprócz tego na stronie Enallagma cyathigerum przybyło 7 zdjęć zrobionych przez Andrzeja Kucharskiego, Krzysztofa Przondziono i Jarosława Wentę.
20 III 2014
Tym razem znowu Siemianowice Śląskie, a tam opracowany przez Krzysztofa i obfotografowany przez Katarzynę Przondziono Staw Haldex, nazwany tak od ciągle nad nim pracującego zakładu zajmującego się problemem odpadów kopalnianych. Nad stawem zarejestrowano dotąd 5 gatunków ważek.
13 III 2014
Już dość dawno nie odwiedzaliśmy Chorzowa, tym razem zobaczymy tam Staw Wojskowy, położony przy zachodniej granicy miasta — Krzysztof Przondziono z córką Katarzyną zarejestrowali nad tym stawem 8 gatunków ważek.
6 III 2014
Powrót do miast konurbacji górnośląskiej — dziś Świętochłowice, a tam zlokalizowany w północno–wschodniej części miasta, w dzielnicy Chropaczów — Lasek Chropaczowski, gdzie Krzysztof i Katarzyna Przondziono zaobserwowali 8 gatunków ważek.
27 II 2014
Od dawna leżały u mnie „odłogiem” zdjęcia stanowisk charakterystycznych dla Somatochlora arctica i wylinki tej ważki sfotografowane przez Annę Rychłą — a ponieważ to tylko trzy zdjęcia — spójrzmy jeszcze na Ophiogomphus cecilia sfotografowaną przez Jarosława Wentę w Beskidzie Niskim, czyli na wysoko położonym stanowisku. Ponadto na stronie S. cecilia przybyły zdjęcia stanowisk zrobione przez Pawła Buczyńskiego, Grzegorza Tończyka i Daniela Zwierzyńskiego.
20 II 2014
Kolejne sprawozdanie z obserwacji na Górnym Śląsku — Chorzów, a tam Zespół stawów poprzemysłowych Amelung, piękne miejsce, gdzie Krzysztof Przondziono spotkał 11 gatunków ważek — zdjęcia, jak zwykle wykonała Katarzyna Przondziono.
13 II 2014
Wracamy do tematu Ważki dużych miastSiemianowice Śląskie, a tam Staw w Parku Górnik, nad którym Krzysztof Przondziono opisał 8 gatunków ważek, a jego opracowanie zdjęciami opatrzyła Katarzyna Przondziono.
Ponadto do ostatnio uzupełnianej do strony Budowa ważki dołożyłam jeszcze jedno zdjęcie tyłu głowy szablaka, które zamieszczone jest jako piąte zdjęcie na stronie. Na fragmencie fotografii, autorstwa Jarosława Wenty, można zobaczyć ciekawy i unikalny system blokujący głowę w chwilach, gdy jej zwykła ruchliwość nie jest potrzebna. W dziale „szyja” przybyło jedno zdjęcie Enalagma cyathigerum autorstwa Andrzeja Kucharskiego również z takimi wyrostkami.
6 II 2014
Dla odmiany dziś na stronie żagnicy torfowej Aeshna juncea wstawiłam 12 nowych zdjęć ważki i stanowisk, na których ją obserwowano. Zdjęcia wykonali Paweł Buczyński, Jarosław Wenta i ja.
Ponadto wymieniłam kilkanaście zdjęć i tablic poglądowych na stronie Budowa ważki, poprawiając przede wszystkim ich jakość. Korzystałam przy tym z fotografii wielu autorów, których nazwiska są zamieszczone na stronie.
Po włączeniu strony koniecznie trzeba ją odświeżyć, alby te nowości zobaczyć.
30 I 2014
Trzecie już z kolei stanowisko w RadomiuDolina Kosówki, opracowane przez Marka Miłkowskiego, który stwierdził tam 11 gatunków ważek. Raport swój opatrzył 14 zdjęciami z tego obszaru chronionego krajobrazu.
23 I 2014
Znowu miasto konurbacji górnośląskiej — Świętochłowice, a w nim jeden z najczystszych akwenów w tym mieście — Staw Foryśka, gdzie Krzysztof Przondziono zaobserwował 9 gatunków ważek. Zdjęcia ze stanowiska wykonała Katarzyna Przondziono.
16 I 2014
Po 10 miesiącach przerwy wracamy do — Krakowa, aby poznać niezwykle ciekawe stanowisko Kamieniołom Liban o bogatej historii, gdzie Marek Gryboś zaobserwował 10 gatunków ważek.
11 I 2014
Dzisiaj dr. Alicja Miszta nadesłała Sprawozdanie z monitoringu południowych gatunków ważek w Polsce za lata 2009–2013, które jako plik pdf można pobrać klikając w ten link.
Bardzo w imieniu Alicji dziękuję wszystkim, którzy swymi obserwacjami przyczynili się do budowy bazy danych. Jednocześnie przypominam, że badania przewidziane są na wiele jeszcze lat i wszelkie dane należy zbierać i przekazywać na adres: a.miszta@cdpgs.katowice.pl
9 I 2014
Temat Ważki dużych miast — poznamy kolejne miasto konurbacji górnośląskiej — Świętochłowice, a w nim stanowisko Stawy Zojra i Milicyjny, gdzie Krzysztof Przondziono zarejestrował 10 gatunków ważek. Zdjęcia zawdzięczamy, jak zwykle Katarzynie Przondziono.
Konkurs na ważkę roku 2014 ogłoszony na forum entomologicznym i stronie www.wazki.pl został rozstrzygnięty 31 grudnia 2013 r. — trzy pierwsze miejsca zajęły:
1. CROCOTHEMIS ERYTHRAEA
2. Anax parthenope
3. Aeshna cyanea
Wyniki i nazwiska najlepiej typujących osób znajdziemy na stronie Konkurs na ważkę roku 2014.
Możemy też pobrać plik pdf z wydanym z tej okazji kalendarzem o roboczym tytule TWARZĄ W TWARZ — klikając w zdjęcie lub link obok. Zdjęcia, których fragmenty wykorzystałam do kalendarza wykonali Paweł Bednarek, Bogusława Jankowska, Sylwia Dziadoń, Andrzej Kucharski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Krzysztof Pakuła, Jan Tatur-Dytkowski i Piotr Zabłocki. Portrety ważek zamieszczonych na okładce wykonali: Michał Kaczorowski, Szymon Kubik i Przemysław Żurawlew.
Nowy „firmowy” kalendarz dla wszystkich Czytelników.
Tym razem cały kalendarz poświęcony jest zalotkom Leucorrhinia.
Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu wykonali: Paweł Bednarek, Paweł Buczyński, Michał Kaczorowski, Elżbieta Lewandowska, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Krzysztof Przondziono, Jarosław Wenta i ja.
Tu można pobrać go w formie pliku pdf — klikając w zdjęcie lub link obok.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku